Powołanie Alberta Lorente Saiza

Ciała

8 lipca 2022 r.


Stowarzyszenie Jean Monnet ma przyjemność powitać Alberto Lorente Saiz w jej zarządzie.

Powrót do góry
pl_PLPL