Nota prawna

Informacje prawne

1. Prezentacja strony.

Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, użytkownicy strony są informowani, że www.ajmonnet.eu tożsamość różnych stron zaangażowanych w jego realizację i monitorowanie:

Właściciel Association Jean Monnet - Association loi 1901 - 7 chemin du Vieux Pressoir, Houjarray 78490 Bazoches sur Guyonne France - SIRET : 342 692 019 00066 - APE : 9499 Z

Twórca : Stowarzyszenie Jean Monnet
Odpowiedzialny za publikację Fabien CHEVALIER reprezentujący Stowarzyszenie Jean Monnet
Osobą odpowiedzialną za publikację jest osoba fizyczna lub prawna.
Webmaster Fabien CHEVALIER - patrz formularz kontaktowy
Host OVH - 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix Francja (SAS OVH, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Lille pod numerem 424 761 419 00045, kod APE 2620Z, wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR 22 424 761 419, o kapitale 10 069 020 euro)
Kredyty:
Informacje prawne zostały wygenerowane i zaoferowane przez Subdelirium Generator informacji prawnych

Projekt i koncepcja strony internetowej : MARKETING IMPALA

2. Ogólne warunki korzystania z witryny i oferowanych usług.

Korzystanie z witryny www.ajmonnet.eu oznacza pełną i całkowitą akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą być w każdej chwili zmienione lub uzupełnione, użytkownicy strony www.ajmonnet.eu są zatem zachęcani do regularnego konsultowania się z nimi.

Ta strona jest normalnie dostępna dla użytkowników przez cały czas. Stowarzyszenie Jean Monnet może jednak zdecydować o przerwaniu działalności strony w celu przeprowadzenia konserwacji technicznej. W takim przypadku Stowarzyszenie Jean Monnet dołoży wszelkich starań, aby wcześniej poinformować użytkowników o datach i godzinach interwencji.

Strona www.ajmonnet.eu jest regularnie aktualizowany przez Fabiena CHEVALIERA. W ten sam sposób noty prawne mogą zostać zmienione w dowolnym momencie: są one jednak wiążące dla użytkownika, który jest zachęcany do odwoływania się do nich tak często, jak to możliwe, aby je przeczytać.

3. Opis świadczonych usług.

Strona www.ajmonnet.eu jest dostarczenie informacji o wszystkich działaniach firmy.

Stowarzyszenie Jean Monnet stara się zapewnić na stronie www.ajmonnet.eu jak najdokładniejsze informacje. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za braki, nieścisłości i niedociągnięcia w aktualizacji, niezależnie od tego, czy wynikają one z jego winy, czy z winy partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają mu te informacje.

Wszystkie informacje na stronie internetowej www.ajmonnet.eu są podane wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje zawarte na stronie www.ajmonnet.eu nie są wyczerpujące. Są one podawane z zastrzeżeniem zmian dokonanych od momentu umieszczenia ich w Internecie.

4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.

Strona wykorzystuje technologię JavaScript.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne związane z korzystaniem z serwisu. Ponadto użytkownik strony zobowiązuje się do korzystania z niej przy użyciu aktualnego, wolnego od wirusów sprzętu oraz przy użyciu zaktualizowanej przeglądarki ostatniej generacji.

5. Własność intelektualna i fałszerstwa.

Stowarzyszenie Jean Monnet jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiada prawa do wykorzystania wszystkich elementów dostępnych na stronie, w szczególności tekstów, obrazów, grafik, logo, ikon, dźwięków i oprogramowania.

Wszelkie powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptowanie wszystkich lub części elementów strony, niezależnie od zastosowanych środków lub procesu, jest zabronione, chyba że za uprzednią pisemną zgodą : Stowarzyszenie Jean Monnet.

Każde nieuprawnione wykorzystanie strony lub któregokolwiek z elementów na niej zawartych zostanie uznane za naruszenie i będzie ścigane zgodnie z przepisami artykułów L.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

6. Ograniczenia odpowiedzialności.

Stowarzyszenie Jean Monnet nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w sprzęcie użytkownika podczas korzystania ze strony www.ajmonnet.eu, a wynikające bądź z użycia sprzętu niezgodnego ze specyfikacją wskazaną w punkcie 4, bądź z pojawienia się błędu lub niekompatybilności.

Stowarzyszenie Jean Monnet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie (takie jak utrata rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania ze strony. www.ajmonnet.eu.

Do dyspozycji użytkowników są obszary interaktywne (możliwość zadawania pytań w strefie kontaktu). Stowarzyszenie Jean Monnet zastrzega sobie prawo do usuwania bez uprzedzenia wszelkich treści zamieszczonych w tym obszarze, które naruszają przepisy obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W razie potrzeby Stowarzyszenie Jean Monnet zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, w szczególności w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od użytego medium (tekst, zdjęcia itp.).

7. Zarządzanie danymi osobowymi.

We Francji dane osobowe są chronione ustawą nr 78-87 z 6 stycznia 1978 r., ustawą nr 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r., art. L. 226-13 kodeksu karnego oraz dyrektywą europejską z 24 października 1995 r.

Podczas korzystania z serwisu www.ajmonnet.euMogą być gromadzone następujące dane: adresy URL linków, przez które użytkownik wszedł na stronę www.ajmonnet.euAdres protokołu internetowego (IP) użytkownika.

W każdym przypadku Stowarzyszenie Jean Monnet gromadzi dane osobowe użytkownika jedynie w celu realizacji określonych usług oferowanych przez stronę. www.ajmonnet.eu. Użytkownik podaje te informacje z pełną świadomością stanu faktycznego, w szczególności w momencie ich wprowadzania. Jest on następnie podawany użytkownikowi strony www.ajmonnet.eu obowiązek przekazania tej informacji.

Zgodnie z przepisami art. 38 i następnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej przetwarzania danych, plików i wolności, każdy użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu wobec danych osobowych, które go dotyczą, poprzez złożenie pisemnego i podpisanego wniosku, wraz z kopią dowodu osobistego z podpisem posiadacza dokumentu, określającego adres, na który należy wysłać odpowiedź.

Brak danych osobowych użytkownika strony www.ajmonnet.eu jest publikowany bez wiedzy użytkownika, wymieniany, przekazywany, przydzielany lub sprzedawany na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Jedynie założenie odkupienia Stowarzyszenia Jean Monnet i jego praw pozwoliłoby na przekazanie wspomnianych informacji ewentualnemu nabywcy, który z kolei byłby zobowiązany do takiego samego zachowania i zmiany danych w odniesieniu do użytkownika strony. www.ajmonnet.eu.

Strona nie jest zgłoszona do CNIL, ponieważ nie gromadzi danych osobowych.

Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

8. Hiperłącza i pliki cookie.

Strona www.ajmonnet.eu zawiera pewną liczbę linków hipertekstowych do innych stron, utworzonych za zgodą Stowarzyszenia Jean Monnet. Stowarzyszenie Jean Monnet nie ma jednak możliwości sprawdzenia zawartości odwiedzanych w ten sposób stron i w związku z tym nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

Nawigacja po stronie www.ajmonnet.eu może spowodować zainstalowanie plików cookies na komputerze użytkownika. Plik cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale zapisuje informacje związane z nawigacją komputera na stronie. Uzyskane w ten sposób dane mają na celu ułatwienie późniejszej nawigacji na stronie, a także mają umożliwić różne miary częstości występowania.

Odmowa instalacji pliku cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Użytkownik może jednak skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookie:

W Internet Explorerze: zakładka Narzędzia (ikona w kształcie trybika u góry po prawej stronie) / Opcje internetowe. Kliknij na Prywatność i wybierz Zablokuj wszystkie pliki cookie. Walidacja na Ok.

W przeglądarce Firefox: w górnej części okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do zakładki Opcje. Kliknij zakładkę Prywatność.
Ustaw zasady retencji na: użyj niestandardowych ustawień dla historii. Na koniec odznacz go, aby wyłączyć pliki cookie.

W Safari: Kliknij ikonę menu (symbolizowaną przez trybik) w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij na Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji "Prywatność" kliknij na "Ustawienia treści". W sekcji "Pliki cookie" możesz zablokować pliki cookie.

W Chrome: kliknij ikonę menu (symbolizowaną przez trzy poziome linie) w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij na Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji "Prywatność" kliknij na preferencje. W zakładce "Prywatność" możesz zablokować pliki cookies.

Zawartość osadzona z innych stron

Artykuły na tej stronie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazy, artykuły...). Osadzone treści z innych witryn zachowują się tak samo, jakby odwiedzający znajdował się w tej innej witrynie.

Te strony internetowe mogą zbierać dane o Tobie, używać plików cookie, osadzać narzędzia śledzenia stron trzecich, śledzić Twoje interakcje z tymi osadzonymi treściami, jeśli masz zalogowane konto na ich stronie internetowej.

9. Prawo właściwe i jurysdykcja.

Wszelkie spory związane z korzystaniem z witryny www.ajmonnet.eu podlega prawu francuskiemu. Wyłączną jurysdykcję mają właściwe sądy w Paryżu.

10. Główne ustawy dotyczące.

Ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., w szczególności zmieniona ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie technologii informatycznych, plików i wolności.

Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej.

11. Leksykon.

Użytkownik: użytkownik Internetu łączący się i korzystający z wyżej wymienionej strony.

Dane osobowe: "informacje, które pozwalają, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, na identyfikację osób fizycznych, których dotyczą" (art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.).

Strona internetowa i RGPD

Fabien Chevalier

fabien.chevalier@ajmonnet.eu

Komunikacja

Monika Radu

relations.presse@ajmonnet.eu

Sekretariat

secretaire@ajmonnet.eu

c

Nasz adres

7 chemin du Vieux Pressoir, Houjarray

78590 Bazoches sur Guyonne Francja

Napisz do nas

Słuchamy cię


Powrót do góry
pl_PLPL