Stowarzyszenie Jean Monnet

Stowarzyszenie na rzecz Europy

Wychodzimy od myśli i dziedzictwa ojca Europy

Ożywienie idei europejskich Jeana Monneta we współczesności

Stowarzyszenie Jean Monnet

Unia Europy i pokój

Stowarzyszenie Jean Monnet

W 1986 r. byli współpracownicy i krewni Jeana Monneta stworzyli Stowarzyszenie Przyjaciół Jeana Monneta.

Dwa lata później, w 1988 roku, zadekretowany jako Europejski Rok Jean Monnet "Z okazji setnej rocznicy urodzin prezydent François Mitterrand złożył ostateczny hołd temu "Wielkiemu Człowiekowi", zlecając przeniesienie jego prochów do Panteonu podczas uroczystej ceremonii z udziałem szefów państw i rządów krajów europejskich.

Głównym celem Stowarzyszenia Jean Monnet od początku jego istnienia jest przekazywanie pamięci i spuścizny człowieka, który dziś uważany jest za jednego z ojców Europy. Dziś nadal dzieli się siłą działań i nauk Jeana Monneta ze stale rosnącą publicznością.

Podtrzymywanie dziedzictwa Jeana Monneta oznacza również przyczynianie się do rozwoju i wzmacniania jego spuścizny, czyli Unii Europejskiej. Dlatego też Stowarzyszenie stara się przekazywać wartości Unii, takie jak pokój, solidarność, tolerancja i wspólny interes, a także rzucać światło na budowę Europy i dzisiejszy stan rzeczy w Europie.

Stowarzyszenie przyczynia się do zbliżenia UE i jej obywateli

W 1990 r. Parlament Europejski powierzył Stowarzyszeniu zadanie ożywienia Domu Jeana Monneta, w Houjarray pod Paryżem, jako miejsca pamięci, przekazu i edukacji.
Z biegiem lat, z pomocą Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Conseil régional d'île de France, AJM stało się w pełni zarządzanym miejscem pamięci, konferencji i edukacji, przyjmując do 20 000 odwiedzających rocznie i organizując ponad 250 konferencji rocznie, głównie na terenie Maison de Jean Monnet, przyczyniając się do zbliżenia UE i jej obywateli.
Stowarzyszenie współpracuje również z siecią szkół w celu promowania historii Europy, zapewnia wykładowców i materiały dydaktyczne.

Jednocześnie Stowarzyszenie realizuje lub uczestniczy w innych projektach mających ten sam cel i zgodnie z duchem Jeana Monneta, który pragnął zjednoczyć narody Europy, bierze również udział w wydarzeniach mających na celu zachęcanie do dialogu i odkryć międzykulturowych.

W 2018 roku Parlament przejął zarządzanie Domem Jeana Monneta i dał AJM możliwość ponownego odkrycia swojego pierwotnego powołania, jakim jest "ożywianie europejskich idei Jeana Monneta w obecnych czasach" poprzez proponowanie konkretnych pomysłów na przyszłość Europy i jej obywateli.

Urzeczywistnianie przyszłości już dziś

Pokój
przez jednostkę

AJM

1986

1986

Byli współpracownicy i bliscy współpracownicy Jeana Monneta tworzą Stowarzyszenie Przyjaciół Jeana Monneta pod przewodnictwem Etienne Hirsch.

1987

Czerwiec

Inauguracja Domu Jean Monnet

12 czerwca 1987 r, Étienne HirschPrezes Stowarzyszenia Przyjaciół Jeana Monneta, odsłania, w obecności byłych przewodniczących Parlamentu Europejskiego Pierre Pflimlin oraz Simone VeilTablica pamiątkowa przypomina o obecności Jeana Monneta w Houjarray w latach 1945-1979.

©  Parlament Europejski.

1988

1988

A  Z okazji setnej rocznicy urodzin Jeana Monneta oraz ogłoszenia przez Komisję Europejską "Europejskiego Roku Jeana Monneta

Stowarzyszenie, upoważnione do realizacji działań informacyjnych i komunikacyjnych w celu zwiększenia świadomości dzieła Jeana Monneta i trwałości jego imienia, doprowadziło do nadania imienia "Jean Monnet" ponad 1500 francuskich miejsc publicznych, w tym wielu szkołom średnim i wyższym.

1990

1990

Dom dla stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przyjaciół Jean Monnet staje się Stowarzyszeniem Jean Monnet.
LParlament Europejski, który jest właścicielem Domu od 1982 roku, powierzył mu zarządzanie i animację. Pragnąc uwrażliwić obywateli Europy na to wysoce symboliczne historyczne miejsce, w którym "narodziła się Europa", stowarzyszenie odtwarza środowisko życia Jeana Monneta i przekształca je w Dom-Muzeum oraz prowadzi wykłady na ważne i stale odnawiane tematy, od budowy Unii Europejskiej po jej rozwój. Europejskiej.

Stowarzyszenie Jean Monnet

1993

Maj

Jacques Delors, przewodniczący Komisji Wspólnot Europejskich, sadzi drzewo w ogrodzie Maison Jean Monnet

Ten gest stanie się pamiątkową tradycją.

Stowarzyszenie Jean Monnet

1995

1995

Przekazywanie i uczenie się

Sukces wizyt w Domu skłonił Conseil Régional d'Ile de France w 1995 r. do stworzenia programu partnerskiego pomiędzy Stowarzyszeniem a szkołami regionu.
szkolenia i informacje z zakresu budownictwa i spraw bieżących
Program jest odnawiany co roku. Program ten, który jest odnawiany co roku, ma
wielki sukces i uzupełnia szkolenie w sposób pedagogiczny
uczniów szkół z 200 wykładami rocznie.

Stowarzyszenie stworzy również dedykowaną stronę internetową dla nauczycieli udostępniającą zestawy edukacyjne (zeszyty europejskie).

Stowarzyszenie Jean Monnet

2002

Lipiec

Spotkania

Alain Juppé i Michel Rocardbyli premierzy

Adrien ZellerPrzewodniczący regionu Alzacji

Georges Berthoinbyły współpracownik Jeana Monneta

Philippe LaurettePrzewodniczący AJM

Stowarzyszenie Jean Monnet

2002

Lipiec

Helmut Schmidtbyła kanclerz Republiki Federalnej Niemiec

Philippe LaurettePrzewodniczący AJM

Stowarzyszenie Jean Monnet

2002

Lipiec

Marianne Monnet na spotkaniu francusko-niemieckim

Stowarzyszenie Jean Monnet

2004

Maj

Świętowanie rozszerzenia Unii Europejskiej

w obecności premiera Jean Pierre Raffarin i ambasadorów UE

z tej okazji w ogrodzie Maison Jean Monnet zasadzono drzewo

Stowarzyszenie Jean Monnet

2008

Luty

Jean Monnet i Meksyk

W domu byłego prezydenta Meksyku Luis Echeverriainterwencja przez Philippe Laurette w sprawie Jeana Monneta w obecności 16 prezydentów uniwersytetów i Magdaleny Martin

czytaj Jean Monnet w Meksyku
Stowarzyszenie Jean Monnet

2008

Lipiec

Nowa sala konferencyjna w Maison Jean Monnet

Inauguracja Sali Hans-Gert Pottering Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

w obecności Hans-Gert Pottering, Emilio Colombo były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, PHilippe Laurette Przewodniczący AJM

Stowarzyszenie Jean Monnet

2008

Lipiec

Hołd dla Jeana Monneta w Panteonie

Philippe Laurette
Jacques BarrotKomisarz europejski
Emilio Colombobyły przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Hans-Gert PotteringPrzewodniczący Parlamentu Europejskiego
Jean Gabriel Lieberherrwnuk Jeana Monneta

Stowarzyszenie Jean Monnet

2008

Lipiec

Irene Dieckmann-Adenauer

Ambasador Heinrich-Dietrich Dieckmann

Philippe Laurette

Emilio Colombo, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Stowarzyszenie Jean Monnet

2008

Grudzień

Przyjęcie księcia Belgii Filipa

z tej okazji w ogrodzie Maison Jean Monnet zasadzono drzewo

Stowarzyszenie Jean Monnet

2010

Maj

Uruchomienie sieci domów ojców założycieli Europy

Dzięki tej transgranicznej inicjatywie Stowarzyszenie robi decydujący krok w swoim rozwoju i w swoim europejskim zasięgu. Celem tego projektu jest połączenie trzech innych domów ojców założycieli: Stiftung-Bundeskanzler-Konrad-Adenauer-Haus w Bad Honnef, Fondazione Trentina Alcide De
Gasperi, który można odkryć w Pieve Tesino, i Dom Roberta Schumana, miejsce Rady Generalnej znad Mozeli w Scy-Chazelle.

Stowarzyszenie Jean Monnet

2012

Wrzesień

Podpisanie utworzenia Instytutu Jean Monnet

Hugo Salgado, Jorge Nunoi Przewodniczący Echeverria

Magdalena Martin, Isabelle Bénoliel Przewodniczący AJM

Stowarzyszenie Jean Monnet

2013

2013

Maison des Illustres

Od 2013 roku "Maison Jean Monnet
etykietę "Maison des Illustres". Przyznawany przez francuskie Ministerstwo Kultury, znak ten wskazuje miejsca, których powołaniem jest zachowanie i przekazanie pamięci o kobietach i mężczyznach, którzy wyróżnili się w politycznej, społecznej i kulturalnej historii Francji

Stowarzyszenie Jean Monnet

2016

Październik

Biuro Wykonawcze Parlamentu Europejskiego w Maison Jean Monnet

Ioannis TheodoridisAdministrator Parlamentu Europejskiego

Pascal Fontainebyły współpracownik Jeana Monneta, wiceprezes Fundacji Jeana Monneta dla Europy, administrator AJM

Maurice BraudPrzewodniczący AJM

Martin SchulzPrzewodniczący Parlamentu Europejskiego

Philippe LauretteHonorowy Prezydent AJM

Philippe Le GuenDyrektor AJM

Elisabeth Morin-ChartierCzłonek Parlamentu Europejskiego

Stowarzyszenie Jean Monnet

2018

Lipiec

Nowy zarząd domu

Dom Historii Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego - DG COMM), który zarządza stroną bezpośrednio, przejmując część zespołu AJM.

Stowarzyszenie Jean Monnet zachowuje rolę współpracownika i doradcy w celu realizacji działań związanych z animacją obiektu.

Stowarzyszenie Jean Monnet

2022

Marzec

Stowarzyszenie zmienia swój statut graficzny

i porzuca swoje logo przedstawiające Dom Jeana Monneta

Stowarzyszenie Jean Monnet

Prezydenci

  • 1987 :: Étienne HirschStowarzyszenie Przyjaciół Jeana Monneta
  • 1990 :: Paul Delouvrier
  • 1992 :: Paul Jaeger
  • 1998 :: Robert Toulemon
  • 2001 :: Philippe Laurette
  • 2008 :: Isabelle Benoliel
  • 2014 :: Maurice Braud
  • 2021 :: Henri Malosse
  • 2022 :: Philippe Laurette
Powrót do góry
pl_PLPL