EnEnWomen

Projekty

25 marca 2023 r.


Obywatele, równość, prawa i wartości

Projekt europejski

Zachęcanie kobiet do uczestnictwa w czasach pandemii

Prezentacja

Stowarzyszenie Jean Monnet uczestniczy w tym europejskim projekcie w ramach programu Komisji Europejskiej "Obywatele, równość, prawa i wartości".

Partnerzy projektu :

Projekt jest odpowiedzią na kryzys ludzki i społeczny związany z epidemią COVID-19 w ostatnich latach.
Inicjatywa ta ma na celu zbadanie wpływu pandemii na demokratyczną debatę i korzystanie z podstawowych praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, których podatność na zagrożenia została wzmocniona przez kryzys w różnych badaniach. Badane tematy są następujące:

 • wzrost przemocy wobec kobiet
 • bierne uczestnictwo w życiu obywatelskim
 • kwestie związane z edukacją
 • zatrudnienie kobiet i równość płci

Projekt ma na celu refleksję nad tymi kwestiami poprzez dzielenie się z panelem kobiet w krajach partnerskich i poza nimi, wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa, zapewnienie im możliwości, wymianę wiedzy między instytucjami i organizacjami, stworzenie ponadnarodowego dialogu oraz wzmocnienie świadomości obywateli w zakresie praw i wartości.

(Projekt ten jest realizowany przy wsparciu miasta Bazoches sur Guyonne)

Przemoc, nierówności, niepewność, zatrudnienie

Ustalenia
Liczby

Przemoc

 • 40% wzrost doniesień o przemocy domowej podczas pierwszego powstrzymywania i 60% w drugim
 • 10% wzrost przemocy odnotowany przy pierwszym zatrzymaniu
 • 30% ofiar przemocy domowej zgłasza, że do przemocy doszło po raz pierwszy podczas pobytu w więzieniu

Życie osobiste

 • 83 % kobiet mieszkających z dziećmi spędzało ponad 4 godziny dziennie (57 % mężczyzn), a 6 % od 2 do 4 godzin dziennie (19 % mężczyzn)
 • w 78% przypadków kobiety były zaangażowane w opiekę nad dziećmi (ojciec w 55% przypadków), podczas gdy szkoły były zamknięte
 • 64% kobiet zgłosiło, że zrezygnowało z potrzebnej im procedury medycznej, w porównaniu do 53% mężczyzn
 • 58% pracownic zgłosiło, że odczuwa stres psychologiczny, a 26,5% kobiet poniżej 35 roku życia zadeklarowało, że są zmęczone w porównaniu z 14,5% mężczyzn.

Życie zawodowe

 • Matki dwa razy częściej niż ojcowie rezygnowały z pracy, by opiekować się dziećmi (21 % wobec 12 %)
 • 55% mężczyzn w porównaniu z 43% kobiet ma dostęp do dedykowanego miejsca do telepracy w domu
 • 63% kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą przerwało pracę podczas pierwszego zamknięcia, dwa razy więcej niż mężczyzn
 • 48% kobiet telepracowników miało na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci w porównaniu do 37% mężczyzn

Nierówność i niepewność

 • Nadreprezentacja kobiet na stanowiskach pierwszego kontaktu :
  • 95 % opiekunów do dzieci, pracowników domowych, pomocy domowych i gosposi
  • 91% asystentów opieki zdrowotnej
  • 87% Pielęgniarki
  • 73% Pracownicy obsługi technicznej
  • 76% kasjerzy i sprzedawcy
  • Nauczyciele 71%
 • 41% kobiet w wieku poniżej 65 lat zgłosiło, że ich dochody zmniejszyły się od czasu pierwszego porodu
 • W tym okresie przybyło więcej mężczyzn
 • Wzrosła niepewność kobiet, zwłaszcza samotnie wychowujących dzieci:
  • 9% dodatkowych wniosków do CAF
  • 18% nadmiernie zadłużonych gospodarstw domowych to kobiety samotnie wychowujące dzieci

Źródła: CREDOC, OECD, INSEE, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Oxfam, Fondation Jean Jaures, APEC.

 

Partnerzy
Powrót do góry
pl_PLPL