Gianluca Pastorelli

Wiceprezes Zarządu

Gianluca Pastorelli

13 kwietnia 2022 r.


Odpowiedzialny za ogólną koordynację i strategię sieci Diesis - ekosystemu wspierającego gospodarkę społeczną i solidarną na całym świecie, który federuje sieci krajowe z ponad 20 krajów europejskich, angażując ponad 90 000 organizacji na 1,2 mln miejsc pracy.
Przez lata koordynowała i prowadziła studia, badania i działania transgraniczne, aby odpowiedzieć na potrzeby i priorytety społecznej gospodarki solidarnej na poziomie międzynarodowym.
Gianluca uzyskał pierwszy stopień naukowy w dziedzinie nauk politycznych na Uniwersytecie Bolońskim, a następnie tytuł magistra w zakresie zaawansowanego programowania neurolingwistycznego. Od połowy lat 90. pracuje jako badacz i konsultant dla ruchów spółdzielczych i ekonomii społecznej na poziomie europejskim i międzynarodowym.
Reprezentuje Diesis w Grupie Zadaniowej ONZ ds. Gospodarki Społecznej i Solidarnościowej oraz na Międzynarodowym Forum GSS.
W 2008 roku był jednym ze współzałożycieli European Alliance for Responsible Tourism and Hospitality (EARTH), pierwszej europejskiej sieci stworzonej przez ekspertów ds. odpowiedzialnej turystyki.
Jest wiceprezesem europejskiej sekcji ISTO - Międzynarodowej Organizacji Turystyki Społecznej i Zrównoważonej.

Powrót do góry
pl_PLPL