Stowarzyszenie Jean Monnet

Nasze wartości i misje

Słowo od prezydenta

Wyjątkowe dziedzictwo

Jean Monnet pisze w swoich Pamiętnikach "to, co zrobiłem lub pomogłem zrobić (i co zrelacjonowałem w tej książce), zrodziło się z okoliczności, kiedy się pojawiły. Nie brakowało ich i zawsze byłem gotowy na ich przyjęcie.

Zrodzony z woli bliskich współpracowników człowieka, którego generał de Gaulle nazwał "inspirator".Stowarzyszenie Jean Monnet doskonale wpisuje się w to wyznanie wiary.
Opierając się na wyjątkowym dziedzictwie wielkiego człowieka, który spoczywa w Panteonie, Stowarzyszenie pragnie wnieść skromny wkład w debatę publiczną naszych czasów, we Francji, w Europie i na świecie, oraz zaproponować metodę analizy i możliwe rozwiązania złożonych okoliczności, których doświadczamy w tym okresie wielkich wstrząsów, które kwestionują, a tym samym zagrażają projektowi europejskiemu.

Istnieje wiele stowarzyszeń, ruchów i fundacji, które chcą utrzymać ideę europejską przy życiu i wszystkie one mają nasz najgłębszy szacunek. Jak stwierdzono w deklaracji Roberta Schumana z 9 maja 1950 r:
"Europa nie zostanie zbudowana cała naraz, ani w całościowej konstrukcji: będzie budowana poprzez konkretne osiągnięcia, które najpierw stworzą faktyczną solidarność.
Każdy może dołożyć swoją cegiełkę do budowy, która nie zostanie ukończona z dnia na dzień.

Koalicja państw nie dała jeszcze zapewnień i gwarancji, że punkt bez powrotu został osiągnięty. W związku z tym do by zjednoczyć kobiety i mężczyznNie chodzi tu o piękne słowa, ale o konkretne osiągnięcia, które znacząco poprawią codzienne życie,

Stowarzyszenie jest zatem zaangażowane w określanie i proponowanie konkretnych działań, abyśmy mogli zmierzać w kierunku Stanów Zjednoczonych Europy, o których marzył Jean Monnet.

My nie jednoczymy państw, my jednoczymy ludzi.

Jean
Monnet
Wydarzenia
Powrót do góry
pl_PLPL