Jej głos

Jej głos, jej moc, nasza przyszłość!

Projekt
Europejski

Obywatele, równość, prawa i wartości

Projekt europejski

Jej głos

Jego głos, jego moc, nasza przyszłość!

Projekt ma na celu zwiększenie udziału kobiet w przyjmowaniu lokalnych polityk związanych z równością płci i zrównoważonym rozwojem. Zaangażowanie kobiet w te procesy nie tylko pomogłoby zwiększyć ich aktywność obywatelską, ale także pomogłoby zlokalizować europejskie inicjatywy, takie jak Europejski Instytut ds.EIGE), europejska strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn, europejska strategia na rzecz równości mężczyzn i kobiet nowy europejski Bauhaus i Europejski Zielony Pakt. Projekt ten jest realizowany przy wsparciu miasta Bazoches sur Guyonne.

 

Cele tego projektu są następujące

  • Promowanie wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju w miastach należących do Sieci Miast poprzez współpracę i wymianę dobrych praktyk.
  • Promowanie włączenia społecznego i równości kobiet i mężczyzn we wszystkich obszarach życia społecznego, zgodnie z wartościami Unii Europejskiej i Agendą 2030.
  • Promowanie świadomości i wiedzy na temat praw obywatelskich UE, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru płci i włączenia społecznego.
  • Wzmocnienie potencjału i umiejętności miast należących do sieci City Network w celu sprostania najpilniejszym globalnym wyzwaniom, takim jak zmiany klimatu, ubóstwo i wykluczenie społeczne.
  • Zachęcanie do współpracy i wymiany doświadczeń między miastami należącymi do sieci miast w celu tworzenia synergii i maksymalizacji wpływu wdrażanych polityk i działań.
  • Promowanie innowacji i badań w kluczowych obszarach, takich jak superkomputery, sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo, w celu zwiększenia zdolności UE do konkurowania w globalnej gospodarce cyfrowej.
  • Promowanie tworzenia zrównoważonych i odpornych miast, które poprawiają jakość życia ich mieszkańców i chronią środowisko.
  • Wzmocnienie uczestnictwa obywateli i dialogu między różnymi podmiotami w społeczeństwie w celu budowania bardziej integracyjnej i demokratycznej Europy.

Uczestnicy:

L'Stowarzyszenie AJCktóra prowadzi kampanię na rzecz praw ofiar przemocy domowej, współpracuje ze Stowarzyszeniem Jean Monnet przy tym projekcie.

Kurs

Od 13 do 15 maja

Denia

Równość płci i zrównoważony rozwój w Europie
Pierwsze spotkanie w Hiszpanii z naszym partnerem AJC.

Partnerzy
Powrót do góry
pl_PLPL