Новини з Європи 27 березня 2023 року

Новини

31 березня 2023 року


Захарі Шерлінгер

Європейські новини

Новини з Європи

27 березня 2023 року

Євродепутати підтримують новий єдиний дозвіл на роботу та проживання для громадян третіх країн

Комітет з громадянських свобод 47 голосами проти 13 ухвалив звіт про оновлення Директиви про єдиний дозвіл 2011 року. Ця адміністративна процедура є спільною для всіх 27 держав-членів ЄС для видачі дозволів громадянам третіх країн, які бажають жити і працювати в ЄС. З набуттям чинності цієї нової процедури, сезонні працівники та особи з тимчасовим статусом захисту також будуть додані до цього дозволу. Держави збережуть право визначати кількість працівників, яким дозволено в'їзд до їхньої країни. Процедура видачі дозволів на роботу має бути скорочена до 90 днів з нинішніх чотирьох місяців, і до 45 днів, якщо заявник буде відібраний в рамках партнерства для залучення молодих талантів. Остаточна зміна полегшить працівникам зміну роботодавця та збереження дозволу на роботу протягом періоду безробіття до дев'яти місяців.

Fit for 55: угода про станції заправки та підзарядки альтернативним паливом

Попередня угода була досягнута у вівторок між учасниками переговорів між Парламентом та Радою ЄС. Угода має на меті забезпечити Європейський Союз інфраструктурою для альтернативних видів палива та електромобілів, водночас наблизивши ЄС до кліматичних цілей щодо вуглецевої нейтральності до 2050 року. Неофіційна угода встановлює обов'язкові національні мінімальні цілі для розгортання інфраструктури альтернативних видів палива і просить країни ЄС представити свої плани щодо досягнення цих цілей. Для автомобілів кожні 60 кілометрів має бути розгорнута електрозаправка, а її потужність має бути збільшена до 600 кВт до 2028 року. Для автобусів потужність становитиме від 1 400 до 2 800 кВт, залежно від маршруту, кожні 120 кілометрів. Винятки будуть зроблені для найвіддаленіших регіонів, доріг з низькою інтенсивністю руху та закордонних регіонів. Неофіційна угода також передбачає місце для альтернативних видів палива. Їх користувачі повинні мати можливість легко розраховуватися в пунктах заправки. Угода визначає, що ціна, яка стягується за "паливо", повинна відображатися за кВт-год, за хвилину/сеанс або за кг, бути "обґрунтованою, легко і чітко порівнянною, прозорою і недискримінаційною". Нарешті, депутати Європарламенту гарантували, що Комісія створить базу даних для інформування споживачів про наявність, час очікування та ціни на різних станціях.
Нарешті, ця неформальна угода ще має бути схвалена Комітетом постійних представників Ради ЄС та Комітетом з питань транспорту і туризму Парламенту, а потім Парламентом і Радою ЄС в цілому.

Антипримус: угода про принципи торгового інструменту для захисту ЄС від економічного шантажу

Парламентським переговірникам вдалося вдосконалити законопроект, посиливши стримуючий характер інструменту протидії торговельним репресіям. Зокрема, будуть скорочені строки для застосування цього інструменту, щоб забезпечити його ефективність у відповідь на спробу застосування країною, яка не є членом ЄС. Цей інструмент покликаний захистити стратегічні та економічні інтереси ЄС, поважаючи при цьому міжнародні угоди. Він має на меті захистити країну ЄС від можливої економічної відплати з боку країни, що не є членом ЄС, у разі незгоди з суверенним політичним рішенням. Парламентським переговірникам вдалося включити перелік заходів для відшкодування збитків у разі заподіяння шкоди. Демократичний контроль був посилений завдяки тому, що депутати Європарламенту разом з Радою були поінформовані на кожному етапі про подальші дії у справах такого типу, які можуть почастішати у зв'язку з погіршенням міжнародного політичного клімату.
Остаточний текст угоди ще має бути узгоджений на заключному засіданні. Після цього неформальна угода має бути офіційно затверджена Парламентом і Радою, перш ніж вона набуде чинності.

Нові заходи ЄС проти відмивання грошей та фінансування тероризму

Депутати Європарламенту від Комітету з економічних і монетарних питань та Комітету з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ ухвалили свою позицію щодо трьох законопроектів, які стосуються фінансування політики ЄС, боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Цей законодавчий пакет складається з трьох заходів: "Єдиний звід правил" ЄС, який містить положення про належну перевірку клієнтів. Цей захід також має на меті покласти край "золотим візам", які використовуються іноземними громадянами для отримання паспорта ЄС. Також існує Шоста директива про боротьбу з відмиванням грошей, яка містить національні положення щодо нагляду та фінансової розвідки. Нарешті, існує Регламент про заснування Європейського агентства з боротьби з відмиванням грошей (AMLA), яке має наглядові та слідчі повноваження для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
Ці заходи передбачають виконання низки зобов'язань суб'єктами, на яких вони поширюватимуться. Банки, керуючі активами та криптоактивами, агенти з продажу реальної та віртуальної нерухомості або провідні професійні футбольні клуби будуть зобов'язані перевіряти особу, структуру власності та контролю своїх клієнтів. Крім того, вони повинні будуть встановити ризик відмивання грошей у своєму секторі бізнесу та передати цю інформацію до центрального реєстру.
Кожна країна-член ЄС повинна буде створити підрозділ фінансової розвідки (ПФР) для запобігання, повідомлення та боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Діяльність цих підрозділів координуватиметься з AMLA, Європолом, Євроюстом та Європейською прокуратурою. Для того, щоб діяти швидко, ПФР повинні мати доступ до інформації про бенефіціарних власників, банківські рахунки, земельні та майнові реєстри, що особливо цінується злочинними угрупованнями. Нарешті, депутати Європарламенту хочуть, щоб держави-члени збирали інформацію про власників таких активів, як яхти, літаки і автомобілі вартістю понад 200 000 євро, або про товари, що зберігаються у вільних зонах. Інформація повинна бути централізована в національному реєстрі, в цифровому форматі, однією з мов ЄС та англійською мовою. Ця інформація повинна оновлюватися і бути доступною для ПФР, MLA та компетентних органів.
Після останнього рішення Суду ЄС депутати Європарламенту вирішили, що доступ до реєстру можуть отримати ті, хто має законний інтерес, включаючи журналістів, ЗМІ, організації громадянського суспільства та вищі навчальні заклади.
AMLA відстежуватиме ризики та загрози всередині та за межами ЄС, а також здійснюватиме безпосередній нагляд за кредитними та фінансовими установами відповідно до рівня їхнього ризику. Депутати Європарламенту хочуть розширити сферу діяльності агентства на треті країни з високим рівнем ризику.
Європейський Парламент буде готовий розпочати переговори щодо законодавчого пакету у сфері ПВК/ФТ після його затвердження на пленарному засіданні у квітні.

Відновлювана енергетика: Європарламентарі досягли згоди з Радою щодо заохочення використання зеленої енергії

Депутати Європарламенту та шведське головування в Раді ЄС хочуть збільшити частку відновлюваної енергії в кінцевому енергоспоживанні ЄС до 42,51 ТВт до 2030 року. Держави-члени повинні прагнути досягти 451 ТВт∙год виробництва відновлюваної енергії. Вони стверджують, що ця мета дозволить скоротити частку викидів парникових газів на транспорті на 14,51 трлн. т. Більше уваги слід приділяти біопаливу та водню. Крім того, індикативний показник у розмірі щонайменше 51 трлн. т відновлюваної енергії має бути дотриманий при розробці всіх нових проектів. Депутати Європарламенту також закликали до більш суворого регулювання біомаси, щоб уникнути субсидування ЄС нестійких практик.
Для набуття чинності неформальна угода має бути схвалена Парламентом і Радою.

Європейський оборонний фонд: 1,2 млрд євро для посилення оборонних можливостей та інновацій ЄС

Комісія ухвалила третю річну робочу програму в рамках Європейського оборонного фонду, який виділяє 1,2 мільярда євро на спільні проекти оборонних досліджень і розробок між країнами-членами ЄС. Фонд має на меті посилити внутрішньоєвропейське оборонне партнерство, а також зміцнити промислову конкурентоспроможність для сприяння оперативній сумісності в Європі. Програма 2023 зосереджена на необхідних оборонних технологіях і можливостях, які відповідають пріоритетам ЄС у сфері сил і засобів, визначеним у стратегічному компасі. Програма охоплює кілька тем: космічне спостереження, розвиток європейського патрульного корвета, нові покоління танків, розвиток авіаперевізників. Всі ці амбіції супроводжуються значним бюджетом, який спрямований на підтримку малих і середніх підприємств та науково-дослідних організацій для нетематичних досліджень і розробок. Їхні фінансові можливості були збільшені на 50 % порівняно з 2022 роком. До 2027 року Європейська комісія має намір залучити до 2 мільярдів євро інвестицій в оборонні інновації. ЄФРК є цінним активом у цьому відношенні, оскільки він дозволяє, серед іншого, створювати партнерства між європейськими промисловцями, а також сприяти виходу на ринок і розвитку МСП, які іноді не мають необхідних ресурсів для досягнення цього. ЄС також розробив іншу програму, EUDIS (EU Defence Innovation Scheme), яка зосереджена саме на інноваціях. Якщо ЄФПБ спонсорує міжєвропейські проекти в оборонній сфері, то EUDIS має на меті, перш за все, покращити європейські дослідження і розробки щодо синергії між цивільною, космічною і оборонною галузями. Вона виходить за рамки ЄФПБ, оскільки займається інноваціями, які спрямовані на цивільні сектори, але, тим не менш, є важливими для забезпечення незалежності Союзу.
ЄС наступного покоління: виплати з Фонду відновлення та стійкості перевищили позначку в 150 мільярдів євро

150 мільярдів євро державам-членам в рамках Фонду відновлення та стійкості (RRF). Цей фінансовий інструмент лежить в основі плану ЄС наступного покоління з бюджетом 800 мільярдів євро. RRF має на меті підтримати трансформаційні реформи та інвестиції в державах-членах, а також прискорити екологічний та цифровий перехід. Комісія також створила інтерактивну цифрову карту проєктів, що підтримуються РРР, щоб підвищити його прозорість і показати громадянському суспільству конкретний вплив плану. Відповідно до РРР, держави отримують фінансування після досягнення заздалегідь визначених етапів і цілей. Однак Комісія пояснює, що включення конкретної реформи або інвестиції на карту не обов'язково означає, що держава-член ЄС вже отримала фінансування з РРР, пов'язане з цим проектом. Карта допоможе користувачам спостерігати за реформами, реалізованими іншими країнами-членами, такими як запровадження нового податку на одноразову пластикову упаковку в Іспанії, спрощення дозвільних процедур для встановлення відновлюваних джерел енергії в Греції або антикорупційна реформа в Хорватії. Наразі ця карта містить 250 проектів. На ній зібрані проекти відповідно до статусу їх реалізації, а сама карта є всеосяжною і ґрунтується на інформації, оприлюдненій державами-членами.

Повернутися до початку
ukUK