Zofia Maria

Skarbnik

Zofia Maria

8 lipca 2022 r.


Sophie, specjalistka w dziedzinie ochrony środowiska, rozpoczęła swoją karierę w GRDF od opracowywania zielonych gazów.

Sophie MARIE, po studiach naukowych na uniwersytecie, poświęciła swoją karierę zawodową sektorowi energetycznemu, gdzie zajmowała różne stanowiska: marketing, sprzedaż, public affairs we Francji i Europie, transformacja energetyczna i projekty terytorialne.

W latach 90-tych, kiedy była szefem personelu prezesa Gaz de France, zainteresowała się europejskimi giełdami budowy wspólnego rynku energii, a od lat 2000-tych uczestniczyła w otwarciu tego sektora na konkurencję dla odbiorców przemysłowych.

W 2009 roku dołączyła do Działu Spraw Publicznych i Europejskich francuskiego operatora sieci dystrybucji gazu, GRDF, gdzie lobbowała na rzecz transformacji energetycznej w europejskich i francuskich organach parlamentarnych oraz wśród interesariuszy ze świata społeczno-gospodarczego. Przewodniczy komisji ds. monitorowania legislacji i regulacji w firmie.

Następnie, jako kierownik projektu w dziale terytorialnym GRDF, zarządzała projektami przekrojowymi, takimi jak coroczna ankieta GRDF wśród urzędników lokalnych, CIVIGAZ (Młodzi Wolontariusze Służby Obywatelskiej na rzecz przemian energetycznych na terytoriach francuskich) oraz otwarcie Maisons de Services au Public (centrów usług publicznych) we współpracy z Commissariat a l'Égalité des Territoires (Francuską Komisją ds. Równości Terytorialnej).

Jest również sekretarzem Stowarzyszenia Europa i Przedsiębiorczość od 2020 roku.

Jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Jean Monnet, a ostatnio dołączyła do zarządu.

Powrót do góry
pl_PLPL