Miguel Ángel Martin Ramos

Wiceprezes

Miguel Ángel Martin Ramos

29 marca 2022 r.


Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Jean Monnet

Odpowiedzialny za sprawy europejskie i Delegaturę w Brukseli Fundacji Akademii Europejskiej i Iberoamerykańskiej w Yuste oraz odpowiedzialny za politykę kulturalną, edukację, młodzież, równość szans, obywatelstwo i politykę społeczną w Delegaturze Regionu Extremadura w Brukseli. Koordynował liczne międzynarodowe kursy, seminaria, kongresy, debaty, publikacje, projekty europejskie, uniwersyteckie projekty badawcze, wystawy, koncerty i Europejską Nagrodę Carlosa V. 

W 2023 r. został mianowany akademikiem Portugalskiej Akademii Historycznej.

Członek Stowarzyszenia Jean Monnet oraz członek honorowy i założyciel Instytutu Europejskiego Jean Monnet w Mexico City. 

Członek Grupy Strategicznej inicjatywy "Dusza dla Europy" oraz Europejskiego Domu Kultury. Przewodniczący Sieci Współpracy Szlakami Cesarza Karola V - Szlakiem Kulturowym Rady Europy. Członek Rady Naukowej inicjatywy Citizens Pro Europe. 

Była przewodnicząca Europejskiej Platformy na rzecz Dostępu do Kultury oraz grupy roboczej ds. różnorodności językowej i integracji społecznej Europejskiej Platformy na rzecz Promocji Wielojęzyczności.

Jest uhonorowany jako Europejski Rycerz Karola V przez Centrum Kultury "Luigi Einaudi" we Włoszech i został odznaczony Hiszpańskim Krzyżem Orderu Zasługi Cywilnej przez króla Hiszpanii Felipe VI.

Powrót do góry
pl_PLPL