Inwazja na Ukrainę: dziewięć lat wojny. Upominanie się o uciśnionych w kontekście podzielonej Europy? 

Geopolityka

24 marca 2023 r.


przez Zacharie Schaerlinger

Konferencja EUROSORBONNE

Konferencja

z dnia 13 marca 2023 r.

Debata prowadzona przez Arthur Leveque

  • Mari LuistPolityczny dyplomata w Ambasadzie Estonii.
  • Anne De Tinguyhistoryk i politolog specjalizujący się w polityce zagranicznej Rosji i Ukrainy.
  • Volodymyr KogutyakFrancusko-ukraiński aktywista i działacz na rzecz pokoju.

Otwarcie debaty przez Arthura Leveque : Wojna rozpoczęła się o