Apel dla Ukrainy

Ukraina

28 listopad 2023


Panie i Panowie,

Ukraina wyraźnie wybrała Unię Europejską. Naszym zobowiązaniem jako obywateli i naszą misją jako przywódców jest reagowanie coraz dalej i dalej.

Zgodnie z nasz apel Opowiadając się za przyspieszeniem przystąpienia Ukrainy do UE, wzywamy do bardzo szybkiego podpisania "strategicznego partnerstwa" między Ukrainą a UE, w celu wzmocnienia już ustanowionych powiązań, a przede wszystkim jak najszybszego zwiększenia wsparcia gospodarczego i humanitarnego UE, a tym samym trwałej priorytetowej współpracy w następujących kwestiach:

  • Budowanie nowej gospodarki w oparciu o ożywienie sektorów priorytetowych (przemysł, energetyka, rolno-spożywczy, zaawansowane technologie i aeronautyka, nieruchomości itp.), handel (rolnictwo, IT i zaawansowane usługi, na przykład w zakresie technologii finansowych) oraz wymianę naukową, akademicką i kulturalną w celu promowania wzajemnej wiedzy i wymiany między narodami i obywatelami UE i Ukrainy.
  • Przywrócenie godnych warunków życia (infrastruktura mieszkaniowa i transportowa, infrastruktura zdrowotna i masowa pomoc dla rannych i niepełnosprawnych, opłacalne grunty rolne do produkcji żywności, które są również bezpieczne dla mieszkańców, z naciskiem na masową pomoc w rozminowywaniu i powrót ludzi, którzy zostali zmuszeni do przeprowadzki).
  • Pomoc w przywróceniu środowiska, które zostało zdegradowane lub zniszczone na niektórych 15% terytorium.
  • W rezultacie ustalono nową pomoc budżetową UE dla Ukrainy.

Oprócz obecnej pomocy UE dla tego silnie dotkniętego kraju, musimy zatem wejść w coś, co możemy nazwać fazą przedakcesyjną. Naszym zdaniem faza ta powinna również umożliwić zainicjowanie stałych ram dialogu między przywódcami i obywatelami 27 państw członkowskich UE a krajami kandydującymi, zachęcając do promowania i rozwijania wartości europejskich, zgodnie z art. 2 Traktatu UE, w celu wzmocnienia procesu integracji europejskiej na wzór Konferencji w sprawie przyszłości Europy, z myślą o stworzeniu solidarności w praktyce i w duchu.

Zdecydowanie pilne jest jak najszybsze rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z krajami kandydującymi, w tym z Ukrainą.

Taki jest kierunek historii, nasza godność i nasz obowiązek jako Europejczyków.

Philippe LAURETTE
Przewodniczący Stowarzyszenia Jean Monnet

Thierry JEANTET
Przewodniczący Mouvement d'Action Réflexion pour les Réformes Sociales

Monika RADU
Przewodniczący - Akt o człowieku w UE

Miguel MARTIN RAMOS
Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Jean Monnet
Szef delegacji Fundacji YUSTE w Brukseli

Lieven TAILLIE
Honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy Europejskich w Belgii

Edouard PFLIMLIN
Dziennikarz, były badacz stosunków międzynarodowych w IRIS

Sophie MARIE
Komitet Zarządzający Stowarzyszenia Jean Monnet

Przyspieszenie przystąpienia Ukrainy do UE było sprawą pilną i staje się priorytetem, biorąc pod uwagę niepokojący wpływ prorosyjskich organizacji i sił tu i ówdzie w naszych demokracjach, a także stanowisko Stanów Zjednoczonych, które staje się niepewne ze względu na politykę wewnętrzną i konflikt izraelsko-palestyński, który, co zrozumiałe, zajmuje obecnie centralne miejsce.

W związku z tym Unia Europejska jest wzywana do dalszego reagowania, dając Ukrainie i innym krajom kandydującym jasne sygnały na drodze, w szczególności w odniesieniu do mobilizacji i przyznawania niezbędnych funduszy, aby umożliwić Ukrainie i innym kandydatom przystąpienie do UE.
Nowa i straszna tragedia na Bliskim Wschodzie, która pogarsza się każdego dnia od 7 października, nie może być wykorzystywana jako wymówka do spowolnienia tego procesu.
Wręcz przeciwnie, musimy przyspieszyć i europeizować Europę Środkową i Bałkany, jak przewidziano w traktatach założycielskich UE, aby zagwarantować przyszłość Unii Europejskiej jako gwaranta dobrobytu i pokoju.
Konkluzje szczytu Rady Europejskiej z października 2023 r. są pod tym względem rozczarowujące i pokazują agorafobię, fałszywą ostrożność naszych przywódców krajowych, zagrażając tym samym geostrategicznej przyszłości Unii Europejskiej, a nawet jej jedności.

Zachęcają nas, jako zatroskanych i zaangażowanych obywateli Europy, do przypominania naszym przywódcom i politykom o tym wyzwaniu, które, jeśli nie zostanie skutecznie podjęte, może zagrozić przetrwaniu projektu europejskiego zainicjowanego w 1951 r. przez Deklarację Schumana, wymyśloną i opracowaną przez zespół złożony z Jeana Monneta i Roberta Schumana.

Sygnatariusze apelu, wszyscy zaangażowani Europejczycy, mają wizję Europy, która przejmuje inicjatywę, zdolną do zrównoważenia globalnej sytuacji i uruchomienia procesów pokojowych.
Nasi ukraińscy przyjaciele zmuszają nas do nadania konkretnej treści europejskiemu obywatelstwu i związanej z nim solidarności.
Są one inspirowane pracą Jeana Monneta i jego metodą pracy ...

Znaczne przyspieszenie procedury przyjmowania do pracy przy jednoczesnym przestrzeganiu warunków.

Powinna to być również okazja do rozpatrzenia wniosków z krajów, które wciąż czekają (Mołdawia itp.).

UE i Ukraina podpisały już partnerstwa i tym razem musimy rozszerzyć to, co już zostało osiągnięte, abyśmy mogli natychmiast uzyskać status "przed przyjęciem".

Czytaj także
Powrót do góry
pl_PLPL