Yo-Wo - kwiecień 2023 r.

Projekty

21 kwietnia 2023


Dzisiejszy dzień rozpoczyna się w Velenje (Velenie) w Słowenii 🇸🇮 drugim spotkaniem sieci miast Yo-Wo (Young Workforce - Youth and Gender Equality for Europe`s Welfare), gdzie będziemy dzielić się naszymi doświadczeniami i najlepszymi praktykami w projektach młodzieżowych.

Wśród działań tego dwudniowego wydarzenia znajdą się dialogi z lokalnymi ekspertami na temat "Jakie możliwości oferuje UE?", m.in. o projektach Erasmus+, EVS (wolontariat europejski), wymianach młodzieżowych. Odbędą się debaty z lokalnymi uczniami na temat możliwości europejskich, podczas których młodzi ludzie odkryją znaczenie uczestnictwa w polityce UE; a każdy partner zbada, jak wdrożyć te strategie w swoich gminach lub jednostkach; a także przeprowadzimy akcje uliczne: "Lokalna Europa", podczas których przeprowadzimy wywiady z lokalnymi obywatelami na temat polityki młodzieżowej UE.

Partnerami projektu są Rada Miasta La Pobla Llarga (Hiszpania), Bułgarskie Stowarzyszenie Młodzieży (Bułgaria), CARDET (Cypr), Centrum Młodzieżowe Velenje (Słowenia), Rada Miasta Rhenen (Holandia), Rada Miasta Ujszilvas (Węgry), Fundacja Autokreakja (Polska) oraz Stowarzyszenie Jean Monnet, reprezentowanym przez Zacharie Schaerlingera i jego wiceprezesa Miguela Ángela Martína Ramosa, we współpracy z Fundacją Yuste, partnerem strategicznym Stowarzyszenia Jean Monnet, Fundacją Autokreacja (Polska) oraz Stowarzyszeniem Jean Monnet, reprezentowanym przez Zacharie Schaerlingera i jego wiceprezesa Miguela Ángela Martína Ramosa, we współpracy z Fundacją Yuste, partnerem strategicznym Stowarzyszenia Jean Monnet.

Projekt, prowadzony przez Radę Miejską La Pobla Llarga (Hiszpania), ma na celu podniesienie świadomości i refleksję na temat zatrudnienia młodzieży w Europie oraz różnic między mężczyznami i kobietami.

Kontynuujemy spotkanie robocze projektu Yo-Wo (młodzież i zatrudnienie), z warsztatami wymiany doświadczeń na temat projektów, polityk i inicjatyw lokalnych skierowanych do młodych ludzi w gminach reprezentowanych w projekcie.

Czytaj także
Powrót do góry
pl_PLPL