Philippe Laurette, nowy przewodniczący

Ciała

12 lipca 2022 r.


Zarząd Stowarzyszenia Jean Monnet podczas walnego zgromadzenia w dniu 2 lipca 2022 r. wybrał Philippe'a Laurette na nowego przewodniczącego. Philippe Laurette jest następcą Henri Malosse'a.

Philippe Laurette, lat 63, jest honorowym prezydentem od 2008 r., po tym jak był prezydentem w latach 2001-2008.

Philippe był Delegatem Generalnym Klubu Victora Hugo na Stany Zjednoczone Europy, odpowiedzialnym za stosunki zewnętrzne Fundacji Europa i Społeczeństwo, Delegatem Generalnym a następnie Prezesem
Europy i Przedsiębiorstw, delegat generalny Europy i Société Réalités du Dialogue Social.

Przewodniczący Philippe Laurette pochwalił pracę Henri Malosse'a w zakresie odbudowy zespołu i nadania nowej widoczności Stowarzyszeniu Jean Monnet po okresie głębokich zmian w naszej strukturze.

W swoim pierwszym wystąpieniu Philippe Laurette zainicjował działalność kilku grup roboczych, których celem jest poprawa zarządzania stowarzyszeniem, skuteczniejsza interwencja w mediach, budowanie partnerstwa i śledzenie kwestii ukraińskiej.

W kontynuacji dotychczasowych osiągnięć Philippe Laurette pragnie tworzyć regularne wymiany tematyczne i konferencje dla naszych członków i sympatyków.

Henri Malosse został wybrany na przewodniczącego Komitetu Sterującego, a Lieven Taillie na sekretarza. Komitet Sterujący ma do odegrania bardziej niż kiedykolwiek istotną rolę, pracując szczególnie nad europejską ochroną ludności, europejską obroną lub Stanami Zjednoczonymi Europy.

Walne Zgromadzenie odnowiło również skład Rady Dyrektorów, mianując ponownie dyrektorów, których kadencja upłynęła, oraz wybierając nowych członków:

Edouard Pflimlin, Pascal Junghans, Sophie Marie, prof. Umberto Triulzi, Alberto Lorente Saiz, Olivier Vedrine i Marie-Helène Weber-Goubin w komitecie sterującym.

Caroline Schmidt, Dyrektor, dołącza do Komitetu Wykonawczego jako Doradca Prezesa.

Powrót do góry
pl_PLPL