Petycja dla Ukrainy

Aktualności

20 września 2022 r.


Odpowiadając na wniosek Rady Europejskiej, która zebrała się w Wersalu 10 marca, Komisja Europejska rozpoczęła proces prowadzący do niezwłocznego rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. 

Podczas osobistej wizyty w Kijowie 8 kwietnia, dzień po tragicznych odkryciach w Butcha, przewodnicząca Komisji Ursula Von der Leyen zobowiązała się do przedstawienia Radzie Europejskiej przed latem opinii, która dałaby negocjatorom sygnał do rozpoczęcia negocjacji. Dla niej "to są nasi ludzie i chcemy, żeby byli w środku".

Ten mocny, niebanalny gest jest ważny. Ale niestety pozostanie on symboliczny. Umożliwia on jedynie Ukrainie przeprowadzenie formalnego procesu przewidzianego w tekstach. Taki proces może trwać kilka lat, w przypadku najnowszych akcesji krajów Europy Środkowo-Wschodniej ponad dekadę. Po fazie wstępnego zatwierdzenia w ramach negocjacji otwierających następuje bardzo długa faza badania technicznego, a następnie faza ostatecznej ratyfikacji. Na każdym etapie zaangażowane są wszystkie instytucje UE i państwa członkowskie.

Czy można sobie wyobrazić, że taka uciążliwa procedura może być stosowana w czasie, gdy Ukraina i nasi koledzy Europejczycy znajdują się w stanie absolutnego zagrożenia? Przewodniczący Zelensky słusznie prosi o specjalną, wyjątkową procedurę.

Nie może być mowy o przyznawaniu członkostwa po taniości, co byłoby źródłem kolejnych nieporozumień i frustracji. Z drugiej strony sygnatariusze proszą osoby odpowiedzialne za instytucje europejskie o dołożenie wszelkich starań, aby tzw. przepisy przedakcesyjne zostały wprowadzone w życie do 2022 roku. Postanowienia te gwarantują krajowi kandydującemu pomoc finansową i wsparcie techniczne ze strony wielonarodowych zespołów europejskich, co umożliwi mu jak najlepsze spełnienie wymogów członkostwa. Sygnatariusze wnioskują, aby te fundusze i te zespoły zostały rozmieszczone natychmiast po zatwierdzeniu wstępnego porozumienia pokojowego, na wyjątkową skalę odpowiadającą stratom materialnym i ludzkim poniesionym przez Ukrainę.

Złożenie takiego oświadczenia dzisiaj byłoby oznaką zaufania w zdolność narodu ukraińskiego do odbudowy, wyraźną odpowiedzią na jego pragnienie przyłączenia się do nas, horyzontem dla jego przyszłości po wojnie, zgodnie z samą naturą i powołaniem Unii Europejskiej. Faktyczne wykonanie takiego gestu byłoby również daniem największych szans na szybkie zakończenie samej akcesji. 

Poprzyj petycję na stronie zmiana.org

Ursula Von der Leyen, Roberta Metsola, Charles Michel

Panie i Panowie, 

Panie przewodniczący,

Proszę zwrócić uwagę na załączony apel do Europy: pilna pomoc dla Ukrainy musi stać się pomocą przedakcesyjną.

Liczymy na Państwa silną wspólną europejską wolę, aby jak najszybciej osiągnąć ten ważny dla Ukrainy i Europy cel.

Proszę przyjąć, Szanowni Państwo, zapewnienie o naszym najwyższym poważaniu.

Thierry Jeantet
Przewodniczący Mouvement d'Action Réflexion pour les Réformes Sociales

Philippe Laurette
Przewodniczący Stowarzyszenia Jean Monnet

Pierwsi inicjatorzy :

Annie Blanchard, działaczka społeczna, Francja

Agnès Fossaert, honorowy dziekan Sądu Kasacyjnego, Francja

Tiziana Simoni, była studentka Sc-Po-Bologna, Włochy

Screcko Cebron, zaangażowane spółdzielnie, Słowenia

Rui Coelho E Campos, prawnik, działacz GSS, Portugalia

Guy Courtois, zaangażowany w Solidarność finansową, Francja

Edwin Morley-Fletcher, prezes Lynkeus, Włochy

Michel Porta, współzałożyciel M.A.R.S., zaangażowany w Europejski Ruch Spółdzielczy

Jérome Vignon, zaangażowany w działalność stowarzyszeń

Édouard Pflimlin, redaktor multimedialny w dziale prasy i wydawnictw

Powrót do góry
pl_PLPL