François Xavier Bellest

Dyrektor

François Xavier Bellest

13 kwietnia 2022 r.


Członek zarządu od 2010 r.

Aktualna działalność zawodowa : Semantyk i semiolog

Szkolenie : Magister psycholingwistyki, ze szczególnym uwzględnieniem semiologii stosowanej w biznesie, markach i projektowaniu

Główne wcześniejsze doświadczenia : Planista strategiczny

Obszary specjalizacji : Komunikacja, organizacja, zarządzanie, coaching i szkolenia

Mówione języki : Francuski, angielski

Różne : Dyrektor stowarzyszenia Europa i biznesczłonek stażysta Société des Gens de Lettresaktywnym członkiem Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Quebeckichwspółpracownik Laboratoire de Recherche en Communication des Organisations na Université Montaigne - Bordeaux III, wykładający semiologię na Université Montaigne - Bordeaux III oraz w Ecole Supérieure de Design (Paryż).

Powrót do góry
pl_PLPL