Eric Pestel

Dyrektor

Eric Pestel

5 październik 2023


Eric Pestel uświadomił sobie swoją europejską tożsamość podczas 3-letniego pobytu w Japonii, gdzie założył grupę europejskich studentów. To przekonanie nigdy go nie opuściło i kierowało jego późniejszymi wyborami.

W 2019 r. stoi za Pique-nique des européens i zainicjował Relais Paris Renew Europe, którego celem jest zachęcanie Europejczyków do dialogu na temat kwestii stojących przed Unią Europejską. Prowadzi również European Cultural Hub, dziennik europejskich wydarzeń kulturalnych i społecznych, który ma pomóc Europejczykom odkryć kulturę i tradycje innych krajów oraz promować wkład europejskich artystów we Francji.

Zawodowo, po karierze w komunikacji korporacyjnej i rozwoju międzynarodowym, w latach 2000-2020 był współzałożycielem instytutu szkoleniowego, opartego na sieci lokalnych trenerów w Europie i za granicą.

W 2021 r. przekwalifikował się na analityka zagadnień europejskich. Od 2017 r. jest współautorem opracowania na temat polityki europejskiej Francji oraz kilku artykułów.

Powrót do góry
pl_PLPL