Bruno Vever

Dyrektor

Bruno Vever

13 kwietnia 2022 r.


Bruno Vever urodził się w Paryżu w 1947 roku. Ukończył prawo na Uniwersytecie Paris X, jest również absolwentem Institut d'Études Politiques de Paris oraz Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Pracą Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) w Genewie.

Pan Vever rozpoczął swoją karierę w 1974 r. w Conseil national du patronat français (CNPF) jako zastępca dyrektora ds. międzynarodowych kwestii społecznych. W latach 1978-1988 był stałym delegatem CNPF przy Wspólnotach Europejskich i Unii Konfederacji Przemysłowców Europy (UNICE) w Brukseli.

W latach 1989-1994 Vever był odpowiedzialny za Europę z ramienia przewodniczącego CNPF jako dyrektor ds. koordynacji spraw europejskich i sprawozdawca Komitetu Polityki Europejskiej CNPF. Od 1996 do 2003 r. był
stanowiska dyrektora przedstawicielstwa Mouvement des Entreprises
Pan Vever był członkiem Francuskiej Rady Biznesu (MEDEF) przy Unii Europejskiej (UE), stałym delegatem MEDEF przy UNICE oraz dyrektorem Maison des professions et entreprises françaises. Pan Vever jest konsultantem w sprawach europejskich od czasu
2003 r. oraz Sekretarzem Generalnym Stowarzyszenia Europa i Przedsiębiorczość od 2007 r.

Poza tymi mandatami Vever był członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w latach 1994-2006, wiceprzewodniczącym Sekcji Jednolitego Rynku, Konsumpcji i Produkcji w latach 1998-2002 oraz wiceprzewodniczącym Grupy Pracodawców w latach 1998-2004. Ponadto był przewodniczącym Centrum Monitorowania Jednolitego Rynku w latach 1996-2004 oraz przewodniczącym Komitetu UE/AKP (Afryka, Karaiby i Pacyfik) w latach 2004-2006. Pan Vever był również doradcą delegacji Komisji Europejskiej na negocjacje Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Seattle, Doha i Cancun w latach 1999-2004.

Bruno Véver jest autorem kilku książek na temat gospodarki europejskiej.

Pisma

Publikacje

Przedsiębiorstwo we Wspólnocie Europejskiej

Praktyczny przewodnik po jednolitym rynku

Praktykowanie Europy

Obywatel europejski musi zostać uratowany

Powrót do góry
pl_PLPL