Alberto Lorente Saiz

Dyrektor

Alberto Lorente Saiz

7 lipca 2022 r.


Dyrektor ds. projektów europejskich w Crea 360.

Alberto Lorente Saiz jest geografem, ekspertem w zakresie rozwoju lokalnego i innowacji terytorialnych, ekspertem w zakresie projektów europejskich oraz ekspertem w zakresie innowacji społecznych i zielonej gospodarki.

W ostatnich latach pracował jako technik i konsultant w różnych projektach europejskich i jest specjalistycznym trenerem w tej dziedzinie. Obecnie jest kierownikiem projektu w firmie Crea 360 i przewodniczącym walenckiej delegacji Stowarzyszenia Geografów.

Alberto jest ewaluatorem programu Erasmus + w Hiszpanii oraz oficjalnym honorowym współpracownikiem Wydziału Geografii Człowieka Uniwersytetu w Alicante.

Powrót do góry
pl_PLPL