Jean Monnet w Meksyku

Ameryki

29 listopada 2016 r.


MEKSYK, FRANCJA I EUROPA

30 kwietnia 2003 r.W trakcie spotkania Pani Magdalena MARTIN, członek Stowarzyszenia Jean Monnet, przekazała Pani Mariannie Monnet list od Pana Luisa Echeverria Alvareza, Prezydenta Meksyku (1970-1976). W liście tym prezydent wyraził chęć utworzenia w Meksyku Europejskiego Instytutu Jean Monnet. Pani Monnet zgodziła się na utworzenie Instytutu, który będzie nosił imię jej ojca, Jeana Monneta.

Po kilku spotkaniach Zarządu AJM i licznych rozmowach z osobistościami europejskimi, położono pierwsze cegły pod budowę tego, co teraz będzie Instytutem Europejskim Jean Monnet w Cuernavaca, Morelos, w Meksyku.

W lutym 2008 r.Na zaproszenie prezydenta Luisa Echeverria Alvareza i w ścisłej współpracy z Hugo SALGADO CASTAÑDA i Uniwersytetem Autonomicznym Stanu Morelos do Meksyku udali się Philippe LAURETTE, przewodniczący Stowarzyszenia Jean Monnet, i Magdalena MARTIN.

Pan LAURETTE wygłosił kilka konferencji na temat życia, działań i metody Jeana Monneta, dla gubernatorów i rektorów w Domu Pana Echeverria, dla przedsiębiorców z Miasta Przemysłowego CIVAC w Morelos, dla studentów Wydziału Prawa Autonomicznego Uniwersytetu Stanu Morelos oraz dla studentów Kolegium Marymonckiego w Cuernavaca, jak również odbył spotkania z władzami Uniwersytetu i Stanu Morelos.

Od 2008 r.Pani Magdalena MARTIN stale pracowała nad nawiązaniem kontaktów z władzami i zainteresowanymi osobami we Francji i Meksyku, aby doprowadzić do realizacji projektu, który zrodził się z inicjatywy Prezydenta Luisa Echeverria Alvareza.

We wrześniu 2012 r.Prezes Stowarzyszenia Jean Monnet, pani Isabelle BENOLIEL, oraz pani Magdalena MARTIN, udały się do Cuernavaca Morelos, aby oficjalnie podpisać akt utworzenia Europejskiego Instytutu Jean Monnet. Kilka osobistości, jak również członkowie założyciele Instytutu spotkali się z tej okazji, aby podpisać akt założycielski w biurze pana SALGADO CASTAÑEDA.

Pani Isabelle BENOLIEL, wygłosiła przemówienie podczas ceremonii podpisania umowy w biurze notarialnym, zorganizowała konferencję prasową i spotkała się z różnymi władzami Uniwersytetu i stanu Morelos.

W lipcu 2014 r.Prezes Europejskiego Instytutu Jeana Monneta w Meksyku, pan Hugo SALGADO CASTAÑEDA, wraz z Magdaleną MARTIN, członkiem Zarządu AJM, odwiedzili siedzibę Stowarzyszenia Jeana Monneta we Francji. Przewodniczący był zachwycony wizytą przygotowaną przez dyrektora Stowarzyszenia Jean Monnet, pana Philippe LE GUEN. Miał możliwość zapoznania się z działalnością prowadzoną w Domu Jean Monnet.

W 2016 r, Pan Philippe LAURETTE, Honorowy Prezes Stowarzyszenia Jean Monnet, otrzymał podczas pobytu w Meksyku zaproszenie od Pana Hugo SALGADO CASTAÑEDA, Prezesa Europejskiego Instytutu Jean Monnet, do wygłoszenia konferencji na temat Brexitu dla grupy pracowników naukowych i przedsiębiorców w jego kancelarii notarialnej.

Z tej okazji Maurice BRAUD, przewodniczący Stowarzyszenia Jean Monnet, wręczył Hugo SALGADO CASTAÑEDA list z podziękowaniami za wszystkie jego inwestycje w tworzenie Europejskiego Instytutu Jean Monnet oraz przyszłe działania i wymianę akademicką między Meksykiem a Europą.

Dzięki utworzeniu Europejskiego Instytutu Jeana Monneta, myśl i metoda Jeana Monneta będą teraz poznawane przez studentów i przedsiębiorców po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego.

W ten sposób mamy nadzieję kontynuować dzieło i spuściznę Jeana Monneta, promując wartości, o które walczył: pokój, tolerancję i solidarność, i nadamy jeszcze większe znaczenie mottu Europy: zjednoczeni w różnorodności.

Powrót do góry
pl_PLPL