Obchody Dnia Europy

Muzeum Pau Casalsa - El Vendrell

11 maja 2024 r.

wydarzenie

Obchody Dnia Europy

Fundacja Pau Casalsa

Philippe Laurette weźmie udział w obchodach Dnia Europy na zaproszenie Fundacja Pau Casalsa.
Pablo Casals był wiolonczelistą, dyrygentem, kompozytorem, humanistą i żarliwym obrońcą wolności i demokracji. Jest znany na całym świecie w dziedzinie muzyki i pokoju.

Misją Fundacji jest zachowanie i rozpowszechnianie dziedzictwa, spuścizny artystycznej i ludzkiej Pabla Casalsa, wspieranie młodych wiolonczelistów i rozwijanie projektów promujących wartości, których Pablo Casals bronił przez całe życie na rzecz pokoju, praw człowieka i zaangażowania społecznego.

W tych trudnych czasach, w których żyjemy, kultura jest jednym z najważniejszych narzędzi promowania pokoju i poszanowania praw człowieka.

Wydarzenie obejmuje zatwierdzenie Manifestu na rzecz Pokoju oraz dialog na temat roli UE w obecnej sytuacji politycznej i zachowania wartości europejskich.

Powrót do góry
pl_PLPL