EnEnWomen - 18 listopada 2023 r.

Projekty

18 listopad 2023


Obywatele, równość, prawa i wartości

Projekt europejski

Projekt

18 listopada 2023 r.

Pierwszy dzień w Jean Monnet House.

Zostaliśmy powitani przez Mati Grau, dyrektora ds. Dom Jean Monnet.

Pierwsza prezentacja dotyczy francuskiego prawa ochrony kobiet i porównania z innymi krajami europejskimi. Ta sesja jest prowadzona przez Magdalena Martinprawnik i dyrektor Stowarzyszenia Jean Monnet.

Nasi partnerzy odkryli następnie muzeum domu Jeana Monneta i jego historię.

Druga prezentacja przedstawia :

  • Marie-Laure Charles w sprawie działań pomocowych i wspierających klubu Rotary
  • Marina Monako w sprawie nierówności płci na poziomie europejskim z punktu widzenia związków zawodowych
  • Marina Zmajche o znaczeniu edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej w uczeniu się o równości

Przybycie

Prezentacja witryny

Jean Monnet

Maria Magdalena

Warsztaty

Odwiedź muzeum

Jean Monnet

Marie-Laure Charles

Warsztaty

Marina Monako

Warsztaty

Mariana Zmajche

Warsztaty
Powrót do góry
pl_PLPL