Międzynarodowe kolokwium historyczne "Jean Monnet i gospodarka

Aktualności

14 września 2016 r.


Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Jean Monnet,
pod kierunkiem profesora Gérarda Bossuata.

Na wielu placach i ulicach nazwisko Jean Monnet kojarzy się z zawodem ekonomisty, a nie z propozycją jedności europejskiej z 9 maja 1950 roku.

Ale czy Jean Monnet był naprawdę ekonomistą? Jaki był jego stosunek do świata ekonomii w jego konkretnym wymiarze przez całe życie?

Dziesięciu międzynarodowych badaczy obecnych na tej konferencji rzuci światło na te pytania w świetle ich ostatnich prac nad tym mało znanym aspektem życia i działalności "Ojca Europy".

Podczas dyskusji przy okrągłym stole, w której wezmą udział czołowe osobistości świata gospodarczego, na zakończenie konferencji, rozważona zostanie zasadność wysunięcia na pierwszy plan tematów, które wczoraj stanowiły podatny grunt dla rozwoju myśli i działań Monneta w organizacji młodej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, jako możliwych dróg wznowienia projektu europejskiego.

Przemówienie otwierające Michela SAPIN,
Minister Gospodarki i Finansów.

Koktajl w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
w obecności Harlema DÉSIRA, sekretarza stanu ds. europejskich.

Powrót do góry
pl_PLPL