18-20 państw AJM i terroryzm

Bezpieczeństwo

17 marca 2017 r.


"18 - 20 godzin" Stowarzyszenia Jean Monnet:

 Stowarzyszenie Jean Monnet pragnie rozwijać debaty na temat Europy, zarówno jej osiągnięć, jak i ograniczeń, a także dyskutować o projektach europejskich, które należy podjąć. W ramach cyklu debat "18-20h" Stowarzyszenie Jean Monnet organizuje konferencję na temat terroryzmu w Europie. Na pierwsze wydarzenie 2017 roku Stowarzyszenie Jean Monnet zaprasza w środę 22 marca 2017 r., aby spotkać się na temat: "Jak państwa europejskie reagują na zagrożenia terrorystyczne?".
Śmiertelne zamachy w Paryżu (styczeń i listopad 2015 r.), Kopenhadze (luty 2015 r.), Brukseli (marzec 2016 r.), Nicei (lipiec 2016 r.), Berlinie (grudzień 2016 r.) itd. uwypukliły realność i skalę zagrożenia terrorystycznego na terytorium Europy. Podniosły one również kwestię europejskiej odpowiedzi na to zagrożenie. Unia musi działać na rzecz zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa poprzez koordynację i współpracę organów policyjnych i sądowych w krajach członkowskich, poprzez wzmocnione wspólne działania europejskie w zakresie bezpieczeństwa, poprzez konkretne środki na poziomie europejskim. Ale można i trzeba to zrobić jedynie przy zachowaniu wartości europejskich i zagwarantowaniu praw i wolności każdego człowieka.W obliczu zagrożenia terrorystycznego, które jest obecnie stałe i powszechne, Europejska Agenda Bezpieczeństwa 2015-2020, przedstawiona przez Komisję Europejską 28 kwietnia 2015 r., umieszcza walkę z terroryzmem i radykalizacją w centrum europejskiego podejścia. Nadal istnieje pole do poprawy. Współpraca policyjna i sądowa może obecnie opierać się na korzystniejszych ramach prawnych ustanowionych przez Traktat Lizboński.Po zamachach z 13 listopada 2015 r. powołano się na klauzulę wzajemnej obrony, która stanowi, że "w przypadku gdy państwo członkowskie stanie się przedmiotem zbrojnej napaści na swoim terytorium, pozostałe państwa członkowskie udzielają mu pomocy i wsparcia przy użyciu wszelkich dostępnych im środków" (art. 42§7 TUE). Wzmocnione zostaną Europol i Eurojust, a wniosek dotyczący rozporządzenia z 23 stycznia 2016 r. ma na celu utworzenie europejskiej agencji straży granicznej i przybrzeżnej. Istnieje kilka inicjatyw, ale jak konkretnie państwa europejskie reagują na zagrożenia terrorystyczne?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, pani Jenny Raflik Grenouilleau* rzuci światło na terroryzm w Europie na podstawie swojej książki "Terroryzm i globalizacja: podejścia historyczne.

Środa 22 marca 2017 r. w godz. 18.00-20.00
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Francji
288 Bd St Germain, 75007 Paris

Wstęp wolny, w zależności od dostępności.
Ze względu na podwyższone środki bezpieczeństwa, przy wejściu wymagany będzie dokument tożsamości.

Wymagana rejestracja za pomocą formularza online
lub drogą elektroniczną : radu@ajmonnet.eu


*Jenny Raflik Grenouilleau jest wykładowcą historii współczesnej i członkiem centrum badawczego Uniwersytetu Cergy-Pontoise CICC: Civilisations et identités culturelles comparées des sociétés européennes et occidentales, a także badaczką związaną z UMR IRICE, Unité mixte de recherches - laboratoire: Identités, relations internationales et civilisations de l'Europe.

Powrót do góry
pl_PLPL